פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

To contact us, please fill out the form below, providing as much information as you can about the issue you are experiencing or the assistance you require. During normal business hours, we aim to respond to your ticket asap.

 Customer Services

To contact us, please fill out the form below, providing as much information as you can about the issue you are experiencing or the assistance you require. During normal business hours, we aim to respond to your ticket asap.